Політика захисту персональних даних

Персональні дані – дані/сукупність певних даних про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути ідентифікована за їх допомогою.

Фізична особа, що може бути ідентифікована, — це особа, яку можна ідентифікувати прямо або опосередковано, зокрема за допомогою посилання на ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, онлайн - ідентифікатор, на один чи декілька характерних для вказаної особи фізичних, фізіологічних, генетичних, духовних, економічних, культурних чинників або на фактори соціальної ідентичності.

Володілець персональних даних - фізична особа – підприємець Сільверстов Євгеній Вікторович (ФОП Сільверстов Є.В.); адреса: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 21, кв.39

Засоби зв'язку:
Конт. телефон – +38(067)238-16-35
Електрона адреса – e.silverstov@gmail.com
Веб – сайт - https://b2g.in.ua

Згадана політика захисту персональних даних застосовується у випадку, коли ФОП Сільверстов Є.В. виступає в якості володільця персональних даних своїх клієнтів, їхніх працівників, користувачів веб – сайту https://b2g.in.ua/ та інших осіб, чиї персональні дані обробляються ним.

Якщо Ви зв'язуєтеся з нами, використовуючи засоби електронного поштового зв'язку, безпосередньо через веб – сайт тощо, в такому разі ми отримуємо наступну інформацію:

 • Прізвище, ім'я, по - батькові;
 • Контактний телефон;
 • Адресу електронну адресу;
 • Компанію і персональні дані працівників, у т.ч. їхні посади, що вказані у листах, що надходять від вас, у т.ч., у спеціальних електронних формах зв'язку чи шляхом надсилання повідомлення на електронну скриньку.
Ці дані використовуються з метою належного управління роботи з клієнтами, для комунікації з клієнтами (їхніми працівниками), для інформування клієнтів і просування наших продуктів та послуг. Це може охоплювати, у тому числі, розсилку повідомлень, надання комерційних пропозицій, поширення маркетингової та іншої інформації про наші послуги та ін.

Правові підстави для обробки персональних даних

Обробка Ваших персональних даних можлива у наступних випадках:

 • згода Суб'єкта персональних даних на обробку (включно зі згодою, що надається Суб'єктом персональних даних при заповненні заявки на будь – який із наших продуктів)
 • обробка персональних даних необхідна для виконання договору із Суб'єктом персональних даних або для вжиття необхідних заходів до укладення договору за запитом Суб'єкта персональних даних;
 • легальний інтерес Володільця персональних даних (належне адміністрування бізнесу, належне управління роботою з клієнтами, комунікація з клієнтами, просування наших продуктів, комерційних пропозицій, інформування клієнтів про нашу діяльність)

Строк зберігання персональних даних

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом строку необхідного для досягнення цілей збирання та обробки. Після спливу цього строку персональні дані будуть видалені/заблоковані тощо відповідно до чинного законодавства.

У випадку відкликання Вами згоди на обробку персональних даних, Володілець персональних даних зобов'язується без невиправданих зволікань видалити їх.

Права

Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, в якій знаходяться його дані, про зміст персональних даних, що зберігаються у такій базі даних, місцезнаходження/місце перебування Володільця персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
 • пред'явити обґрунтовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченнями проти обробки персональних даних або обмеження їх використання;
 • пред'явити обґрунтовану вимогу Володільцю персональних даних про знищення або зміну персональних даних, якщо вони використовуються із порушенням чинного законодавства;
 • звертатися зі скаргою до відповідних уповноважених органів або до суду;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження використання персональних даних при наданні згоди на їхню обробку
 • використовувати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних.


Певні особливості

Згода на отримання інформації від Суб'єкта персональних даних

Введенням персональних даних у форми зворотнього зв'язку на сайті https://b2g.in.ua, Суб'єкт персональних даних надає згоду на отримання інформації про діяльність Володільця і визнає право Володільця в цьому випадку на надання інформації Суб'єкту персональних даних через електрону пошту без отримання попередньої згоди.

Суб'єкт має безумовне право на відписку від розсилки новин, яке може бути виражене в електронній/письмовій формі як окремим листом, так і безпосередньо в самій розсилці.

Захист персональних даних/недопущення передачі третім особам.

Володілець персональних даних гарантує недопущення передачі персональних даних Суб'єкта третім особам. Персональні дані можуть бути використані виключно представниками/працівниками Володільця в межах, встановлених цілями обробки персональних даних.